Home

K&M

Miikochan- Tám chuyện ở Nhật

Tất tần tật về cuộc sống Nhật

PHIÊN DỊCH TỰ DO & TRẢI NGHIỆM

Phong cách sống

社会知識、日本生活、生きるスキル、食文化(レシピ)
TÌM VIỆC TẠI NHẬT

Bài viết của Miiko

自分が書いた文書、小説

Bé Mèo

Người Nhật( 日本国籍)

Kobe city

Bé Mii (Miiko)

Người Việt (ベトナム国籍)

Ho Chi Minh City

About

Sơ yếu lí lịch

Tiếng Nhật

Phong cách sống

Bài Viết của Miiko

Get in Touch

Vui lòng chia sẻ ý kiến của bạn nha

Opening Hours

Thứ Hai
9:00 am – 5:00 pm
Thứ Ba
9:00 am – 5:00 pm
Thứ Tư
9:00 am – 5:00 pm
Thứ Năm
9:00 am – 5:00 pm
Thứ Sáu
9:00 am – 5:00 pm
Thứ Bảy
Closed
Chủ Nhật
Closed