Advertisements

《HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG》

~Kỉ niệm tròn 2 năm ngày gặp bé Mèo~ 9.2.2018~9.2.2020 Ta gặp nhau trong muộn màng anh nhỉ Lúc em đã 32 và được gọi triều mến là “quá lứa lỡ thì” Lúc anh đã 39 và sắp bước qua tứ tuần, sợ bị gọi là Jiji (Ông già) Em hay nghĩ đời mình sẽContinue reading “《HẠNH PHÚC MUỘN MÀNG》”

Advertisements
%d bloggers like this: